US-China Music Institute

People

Administration

Faculty

Undergraduate Performance ProgramSummer Academy
 • Chu Yue (faculty coordinator, piano, chamber music)
 • Diana Liao (English)
 • Others TK

Advisory Council

 • Chen Yi
 • Martha Liao
 • Tan Dun
 • Ye Xiaogang
 • Shirley Young
 • Yu Long
 • Zhang Xian
 • Zhou Long