US-China Music Institute

People

Administration

Faculty

Undergraduate Performance Program
2018-2019 Academic Year
2018 Summer Academy
 • Jindong Cai, Co-Artistic Director, Conductor
 • Yu Hongmei, Co-Artistic Director
 • Lan Weiwei, Pipa 兰维薇,琵琶
 • Qiao Jia, Percussion 乔佳,打击乐
 • Tian Zaili, Gaohu/zhonghu 田再励,高胡/中胡
 • Wang Lei, Sheng 王磊,笙
 • Wang Se, Yang Qin 王瑟,扬琴
 • Xu Yang, Ruan/Liuqin 徐阳,阮/柳琴
 • Yan Jiemin, Erhu 严洁敏,二胡
 • Yuan Feifan, Dizi 袁非凡,笛子
 • Zhang Weiwei, Suona 张维维,唢呐
 • Zhou Wang, Guzheng 周望,古筝

Advisory Council

 • Chen Yi
 • Martha Liao
 • Tan Dun
 • Ye Xiaogang
 • Shirley Young
 • Yu Long
 • Zhang Xian
 • Zhou Long